stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

2 Temmuz 2015 Perşembe   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
 Aklınıza Takılan Sorular ve Cevapları  

 

Zamanaşımı Süreleri...


Bono dolayısıyla ortaya çıkan talep haklarına ilişkin zamanaşımı süreleri nelerdir?

Soruyu Cevaplayan : İdeal Hukuk Bürosu

Bonoda zamanaşımına dair özel hükümler yoktur.Ancak TTK m.661'de poliçe düzenlenen süreler aynen uygulanır.Şöyle ki:

a ) Bonoda keşideciye karşı, hak sahipleri tarafından açılacak bütün davalar ve icra takipleri vadenin geldiği tarihten itibaren ÜÇ YIL geçmekle zamanaşımına uğrar.Aval verenler için de kural aynıdır.

b ) Bonoda hamilin, cirantalara karşı açacağı bütün davalar ve yapacağı icra takipleri BİR YIL geçmekle zamanaşımına uğrar.

c ) Bonoda bir cirantanın, diğer cirantalara açacağı bütün davalar ve yapacağı icra takipleri ALTI AY geçmekle zamanaşımına uğrar.Geldiğiniz sayfaya geri dönmek için tıklayın
 
İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.