stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Aklama !

23 Mays 2015 Cumartesi   


HSYK atamalarnda Cumhurbakan ve Meclis`e yetki verilmesini nasl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
Tüzükler  
   


SALII VE GVENL TZ (7)


No : 1475

 

DOKUZUNCU BLM : MOTORLU ARABALARDA ALINACAK GVENLK TEDBRLER:

Madde 456 - Motorlu arabalarn gndz ok lo ve karanlk yerlerde veya gece kullanldnda, n ve arka klar yaklacaktr.

Motorlu arabalarn operatr platformlarnn stleri ve kenarlar, demir veya elikten yaplm salam boru korkuluklarla korunacaktr.

Madde 457 - Motorlu arabalarn gl frenleri olacak ve dikiz aynalar bulunacaktr. Tekerlekleri veya trtllar, ase dnda ise bunlar uygun ekilde korunacaklardr.

Madde 458 - Benzin, mazot ve benzeri yaktla alan motorlu arabalar, patlayc maddelerin, tozlarn ve parlayc buharlarn bulunduu yerlerin yaknnda, binalarn ilerinde, vastalarn akaryakt depolarnn doldurulduu kapal yerlerde kullanlmayacaktr.

Madde 459 - Motorlu arabalarn klakson, an veya zil sesleri, iyerindeki dier sinyal seslerinden farkl, dier makinalarn meydana getirdii grltleri bastracak kadar kuvvetli ve titiz olacak ve ayn iyerinde alan eitli motorlu arabalar iin ayn ses tonu kullanlacaktr.

Madde 460 - Grevli olmayanlarn motorlu arabalar ve rmorklar zerine kmalar, operatrler tarafndan nlenecek ve bunlar, zerinde aka gsterilmi bulunan en ar ykten fazla yklenmeyecek ve ykler, arabann gabarisi dna tarlmayacak ve salam bir ekilde balanacaktr.

Madde 461 - yerlerindeki demiryollar ebeke ve tesislerinin ina, tertip, tanzim, ykleme, boaltma, iletme, bakm ve onarm ileri T.C. Devlet Demiryollar mevzuatna gre yaplacaktr.

Madde 462 - yerlerindeki tren personeli ve grevlilerinden bakalar, hareket halinde olan vagon ve lokomotifler zerinde bulunmayacaklardr.

Madde 463 - yerlerindeki demiryollarnn, binalara yakn olarak gemeleri zorunlu olan hallerde, bu binalara demiryolunun bulunduu taraftan kap almayacak ve buralarda iiler durmayacak, eya ve malzeme braklmayacak ve bunlar yasaklayan uyarma levhalar bulundurulacaktr.

Madde 464 - yerlerinde, demiryollar seviyesinde btn geitler kapatlacak ve bunlarn yerine, yayalar ve aralarn gemesine zg st veya alt geitler yaplacaktr. Bunlarn salanamad hallerde, geitlerde gerekli gvenlik tedbirleri alnacaktr.

Madde 465 - Akaryaktla alan lokomotiflerin yakt depolarnn doldurulmasna yarayan azlar, doldurma dnda kapal tutulacak ve doldurma srasnda motorlar durdurulacaktr.

Madde 466 - Elektrikli lokomotif makinistleri, kumanda kol veya kollarn karp almadan veya bunlar kilitlemeden yerlerini terk etmeyeceklerdir.

Madde 467 - yerlerindeki lokomotiflerin makinistleri, lokomotifler harekete gemeden nce veya yol geitlerine yaklarken veya binalara girerken veya dier tehlikeli yerlerde sesli ve kl uyarma yapacaklardr.

Madde 468 - yerlerinde, lokomotife bal olmadan bir vagona veya bir katara yer deitirildiinde, o vagon veya katar, el freni ile kontrol altnda tutmak iin, bir ii grevlendirilecektir.

Yeri deitirilecek vagonlar hareket ettirilmeden nce, vagonlar arasnda veya altnda veya ray zerinde hi bir iinin kalmad kontrol edilecektir.

Madde 469 - Lokomotifler veya vagonlar bir binadan karken veya bir binaya girerken tren personelinden bir grevli, uygun aralkla vagonlarn nnde ilerleyecek ve gerekli uyarmalar yapacaktr.

Madde 470 - yerlerindeki bakm ve onarm hatlarnn makaslaryla, parlayc, patlayc, korozif veya tehlikeli maddeler tayan sarnl vagonlarn bulunduu hatlarn makaslar kilitlenecek ve parlayc svlar tayan sarnl vagonlarn boaltld hatlar, yalnz bu ite kullanlacaktr.

Madde 471 - Parlayc svlarn veya gazlarn ykl bulunduu vagonlar, boaltma veya doldurma rampalarnda bulunduklarnda, bunlar ve balant borular topraklanacaktr.

Madde 472 - Vagonlarn ykleme veya boaltlmasnda alan iiler, vagonlara bir kalas zerinden gemek zorunluluunda kaldklar hallerde, bu kalaslara uygun basamak talar aklacak ve kalasn her iki ba salamca balanacak ve bu iilere, uygun emniyet kemerleri verilecek ve vagonlarn yannda yardmc bir ii grevlendirilecektir.

Madde 473 - Kenarlar ak vagonlardan mekanik kepelerle dkm halindeki maddeler veya mknatsl vinlerle metal paralar boaltlrken, iiler vagon iinde bulundurulmayacaktr.

Madde 474 - Kenarlar ak vagonlarn veya cevher vagonlarnn dip kapaklarnn almasnda, sap ksmnda bir koruyucu bulunan emniyet anahtarlar kullanlacaktr.

Madde 475 - Yk vagonlarndan yere boaltlan malzeme, hat gabarisi dnda bulundurulacak ve hatlara doru kaymayacak veya yklmayacak ekilde istif edilmi olacaktr.

Madde 476 - Sv, kvaml veya yar kat korozif maddelerle parlayc veya zehirli maddeler ve basnl gazlarn tanmasnda kullanlan sarnl vagonlar, doldurulma ve boaltlmalarnda srekli bir gzetim altnda bulundurulacak ve bu ilerin bitiminde, kullanlan boru ve rekorlar ortadan kaldrlacaktr. Doldurma ve boaltma ilerinin durdurulmas gerektii hallerde, kullanlmakta olan boru ve rekorlar, yerinden karlacaktr.

ONUNCU BLM : BORU TESSATINDA ALINACAK GVENLK TEDBRLER:

Madde 477 - Sarnl vagonlarn doldurulmasnda veya boaltlmasnda kullanlan boru, vana, supap ve bunlarla ilgili paralar, tayacaklar maddelerin kimyasal etkilerine ve en yksek basn ve scakla dayankl malzemeden yaplacak ve boru tesisat, sifon yapmayacak ekilde kaplara balanm olacaktr.

Madde 478 - Borularn uzayp ksalabilmeleri iin, uygun yerlerinde genileme dirsek veya balantlar bulunacak ve bunlarn balar salam bir ekilde tespit edilecek ve borular, ayarlanabilen ve dzgn ekilde yerletirilmi dayanaklar zerine konulacaktr.

Boru ebekesinin en alak noktasnda, kontrol ve boaltma azlar bulunacaktr.

Madde 479 - Yakc derecede scak maddeler tayan borular, binalarn duvar, blme, deme veya dier ksmlar iinden getiklerinde, bunlarn etrafnda en az 6 milimetrelik bir boluk braklacak 100 C 'den stn bir s caklkta su buhar, gaz veya svlarn tand borular, s geirmeyecek uygun malzeme ile kaplanacaktr.

Madde 480 - Parlayc svlarn tand borular, buhar kazanlarnn, motorlarn, elektrik akm kesicilerinin ve plak ate veya alevin bulunduu yerlerden geirilmeyecektir.

Madde 481 - Binalarn dnda veya yer altnda bulunan borular, dona kar uygun ekilde korunacaktr.

Madde 482 - Boru tesisatndaki borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili paralar, tandklar maddelere gre ayr renklerde boyanacak ve kolay grlebilen yerlere belirti iaretler konulacak ve kollu veya sapl vana ve musluklarn zerinde, bunlarn ak veya kapal olduklarn gsteren iaret veya tertibat bulunacaktr.

Otomatik vanalarn zerlerinde, bunlar gerektiinde el ile alr duruma getirecek bir tertibat bulundurulacaktr.

Madde 483 - Asitlerin veya basnl svlarn tandklar borularn vanalarnn kol ve kapaklar, uygun ekilde korunacaktr.

Madde 484 - Borularn herhangi bir ksmnda younlaan svlarn veya biriken yalarn boaltlmas iin, bunlarn gerekli yerlerine seperatr veya kondansatrler konulacak ve bunlarda en az bir boaltma vanas bulunacaktr.

Madde 485 - yerlerinde boru tesisat, periyodik olarak kontrol edilecek ve kusurlu bulunan vanalar, kaak yapan balantlar ve anm olan borular deitirilecektir.

ONBRNC BLM : MALZEMENN KALDIRILMA, TAINMA, STFLENME VE DEPOLANMASINDA ALINACAK GVENLK TEDBRLER

Madde 486 - Malzemenin kaldrlmas, tanmas, istiflenmesi ve depolanmasnda genellikle mekanik aralar kullanlmas esastr.

Ar paralarn ekip halinde kaldrld veya tand hallerde, nceden belirtilen kumanda hareket ve iaretleri kullanlacaktr.

Madde 487 - F, varil ve benzeri byk yuvarlak kaplar, eik dzlemlerden indirilirken takozlar, kaldralar, halat ve ipler kullanlacak ve iiler, eik dzlemin alt banda ve indirilen kaplarn nnde durmayacaklardr.

Madde 488 - Ar paralarn boru veya ubuk ve benzeri yuvarlak paralar zerinde yrtlerek tand hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldralarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.

Madde 489 - yerlerinde malzemeler, aydnlatmay engellemeyecek, makina ve tesisatn almasn gletirmeyecek, geitlerde gidi ve gelii aksatmayacak ve yangn sndrme tesisatnn kullanlma ve almasn engellemeyecek ve devrilmeyecek ekilde ve arlklarna dayanacak taban zerine ve ancak 3 metre ykseklikte istiflenecektir.

Madde 490 - Ar uval ve torbalar, drt kesi aprazlama olarak ve en ok 5 srada bir, 1 torba eksik konularak istif edilecektir.

Madde 491 - Kzmay nlemek ve dengeyi salamak iin, kesilmi keresteler, yerden yksekte yaplan raflar zerine yatay olarak veya az eik sralar halinde istiflenecek ve her sra arasna, ular geitleri kapamayan latalar atlacaktr.

Madde 492 - ubuk ve borular, uygun raf veya sehpalar zerine veya bunlarn salanamad hallerde, kalaslardan yaplacak bir taban zerine istiflenecek ve istifin her iki taraf, dayankl kazklarla desteklenecektir.

Madde 493 - Kuru maddelerin dkm halinde bulunduu ve alttaki boaltma azndan, bu maddelerin mekanik vastalar veya el ile alnd st ak silolarn st azlar, uygun zgaralarla kapatlacaktr.

Madde 494 - Kuru maddelerin dkm halinde bulunduu silolara iilerin girmesi gerektiinde, her iiye, ucu salam bir yere balanm uygun emniyet kemeri verilecek ve silo aznda srekli olarak grevli bir ii bulundurulacaktr.

Madde 495 - Dkm halinde kuru maddelerin depoland silolarn sahanlk ve sabit dik veya yatk merdivenleri bulunacak ve bunlar uygun korkuluklarla korunacaktr.

Madde 496 - Yanabilen kuru maddelerin dkm halinde depoland silolar, atee dayankl maddelerden yaplm olacak ve bunlarda uygun havalandrma tertibat bulunacaktr.

Madde 497 - Kuru maddelerin yn halinde depoland ve bunlarn el aletleri ile alnd hallerde, ynlarn dip tarafnda, bunlarn dengesini bozabilecek nitelikte boluklar meydana getirilmeyecektir.

Madde 498 - Depolarn kuru maddeler, patlayc veya zehirleyici karmlar meydana getirebilecek nitelikte olduu hallerde, ykleme, boaltma ve depolama ilerinde ayrca gerekli zel tedbirler alnacaktr.

ONKNC BLM : BAKIM VE ONARIM LERNDE ALINACAK GVENLK TEDBRLER

Madde 499 - yerinde alanlar; bina veya bina ksmnda, inaatta, makinada, tesisatta, alette ve edevatta grecei noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakm ve onarm ileriyle grevli olanlara hemen bildirecek ve iveren de bu kusurlar en ksa zamanda ve uygun ekilde giderecektir.

Madde 500 - Bakm ve onarm ilerinin yaplabilmesi iin, koruyucu tertibatn kaldrlmas gerektii hallerde, bunlar makina durdurulduktan ve onarm ilerinden sorumlu olanlardan izin alndktan sonra kaldrlacak ve onarm ilerinden sorumlu kii, onarlan makina, cihaz veya tesisatn almasna izin vermeden nce, koruyucu tertibatn uygun ekilde tekrar yerlerine konulup konulmadn kontrol edecektir.

Madde 501 - Bakm ve onarm ilerinde, uygun ve yeterli bir aydnlatma salanacak ve gerektiinde zel aydnlatma yaplacak, bakm ve onarm ileriyle grevli iilere, alev geirmez el lambalar verilecektir.

Madde 502 - Bakm ve onarm ileri ile grevlendirilenlere, yaplacak ilerin gerektii btn aletleri alabilecek byklkte ve iyerindeki platform veya dier yksek yerlere tehlikesizce ekebilecek takm antalar veya kutular verilecek, bakm ve onarm ilerinde kullanlan byk aletlerin tanmas iin, zel el arabalar bulundurulacaktr.

Madde 503 - Bina ve tesisatta yaplacak bakm ve onarm ilerinde, geici olarak uygun ve gvenli sabit merdivenle platformlar, geit veya iskeleler yaplacaktr.

Madde 504 - yerlerinde bakm ve onarm ileri, bu yerlerdeki almalar durdurulmadan yapld hallerde, gerekli gvenlik tedbirleri alnacaktr.

Madde 505 - Kuyu veya dier yeralt tesislerinde yaplacak bakm ve onarm ilerinde; zararl, zehirleyici, boucu veya parlayc gaz veya svlarn tehlikeli bir ekilde toplanacaklar gznnde bulundurularak gerekli ve yeterli gvenlik tedbirleri alnacaktr.

Bu gibi yerlerde, tecrbeli ve usta iiler altrlacak, bunlara uygun kiisel koruma tehizat verilecek ve tecrbeli bir veya birden fazla gzlemci grevlendirilecektir.

Madde 506 - Hendek, ukur ve dier kaz ilerinin yapld yerlere, uygun ekilde payandalar ve korkuluklar yaplacak ve buralara, geceleri kl uyarma levhalar konulacaktr.

Madde 507 - Srekli olarak transmisyonla allan iyerlerinde, bakm ve onarm srasnda boa alnan kaylar, sabit kancalara veya uygun dier tertibata taklacaktr.

Madde 508 - Basnl kazanlar ve kaplar, basn altnda iken onarlmayacaktr.

Madde 509 - Betondan yaplm depolar iinde bakm ve onarm iin allmas ve zellikle betonun krlmas gereken hallerde, beton tarafndan emilmi bulunan maddelerin meydana getirebilecekleri tehlikelere kar, gerekli zel koruma tedbirleri alnacaktr.

Madde 510 - Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebilecei tank veya depolar iinde yaplacak bakm ve onarm ilerinde; iilere maskeler, solunum cihazlar ile emniyet kemerleri gibi uygun kiisel korunma aralar verilecek ve i sresince tank veya depo azlarnda bir gzlemci bulundurulacaktr.

Madde 511 - Onarlacak depo veya tanklar, baka depo veya tanklarla balantl bulunduklarnda, balant borularnn vanalar, gvenli bir ekilde kapatlacak veya bu borular sklerek balant azlar, kr tapa veya kapaklarla kapanacaktr.

Madde 512 - Onarlacak tank veya depolarn iinde mekanik kartrma tertibat bulunduu hallerde, bakm ve onarma balanmadan nce, kartrc tertibatn g kayna ile balants kesilecek ve kartrclar, uygun ekilde takozlanacak, desteklenecek veya balanacaktr.

Madde 513 - Tehlikeli svlarn bulunduu tank ve depolar, en ge ylda bir defa kontrol edilecek ve onarmda bunlar tamamen boaltlacak, balant borular sklecek veya uygun kr tapalarla tkanacak veya vanalar kapatlacaktr.

Birikinti ve amurlar, depo dnda duracak iiler tarafndan gelberi veya dier uygun aletlerle dar karlacak ve depo azndan ieri uzatlacak spralli borular veya hortumlarla ve basnl su ile ykanacak ve gerektiinde uzun sapl aralarla kaznarak raspalanacak ve kvlcm ve darbe etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine kar, zel koruma tedbirleri alnacaktr.

Dardan temizlenemeyen byk depolara iilerin girmesi gerektii hallerde, bu iilere; izme, eldiven, gzlk, elbise veya temiz hava maskesi gibi uygun kiisel korunma aralar verilecek ve depo aznda, iin sresince bir gzlemci bulundurulacaktr.

yerinde buhar bulunduu ve temizleme ilerinde kullanld hallerde, deponun hava az ile buhar verilen azdan bakalar kapatlacak ve depo iine, basnl buhar verilecek ve depodaki svnn zelliine gre, buhar verme sresinin bitiminden nce, deponun dier azlar alacaktr.

yerinde buhar bulunmad hallerde depo, su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilmek suretiyle srekli olarak kartrlacaktr.

Buhar veya akarsu verildikten sonra, dipte toplanabilecek birikintiler, uygun ekilde temizlenecek ve depo, en az 2 saat hava basma veya emme suretiyle havalandrlacaktr.

Havalandrmann bitiminde deponun ii, ilgililerce kontrol edilecek, yaplan kontrol ve analizler sonucu, deponun uygun ekilde temizlenmedii anlalrsa, su veya buharla temizleme ve havalandrma tekrarlanacaktr.

Madde 514 - inde iilerin almakta olduu kk depo veya kapal yerlere, gerektiinde srekli olarak ve uygun ekilde temiz hava verilecektir.

Madde 515 - Korozif, parlayc, patlayc veya zehirli maddelerin tand boru veya kanallarn onarm ilerine balanmadan nce, vanalar iyice kapatlp kilitlenecek veya uygun srg tertibat ile balanacak, boru ve kanallar tamamen boaltlacak ve bu arada kacak gaz veya buhar, dalp kayboluncuya kadar beklenecektir.

Oksijenle kaynak veya kesme ileri yapld hallerde, borular ykanacak ve gerektiinde kaynar su veya buhar geirilecektir.

Madde 516 - Tehlikeli maddelerin tand borularn manon ve flanlarnn sklmesi gerektiinde, manon ve flanlarn etraf kurun bir levha ile korunacak ve nce flanlarn alt ksmlarndaki somunlar,

sznt balayncaya kadar gevetilecek, sznt kesildikten sonra flanlar tamamen alacaktr.

Birbirine yapm veya kaynam olduu grlen flanlar, uygun bir kalem veya baka uygun bir aletle alacaktr.

Madde 517 - Tehlikeli maddelerin tand boru ve kanallarn onarm ileriyle grevlendirilen iilere, tanan maddelerin zelliklerine uygun kiisel korunma aralar verilecek ve iiler bunlar alrken kullanacaklardr.

Madde 518 - Kaynak ileri yaplan iyerlerindeki gaz tpleri, borular, elektrik kablolar ve benzeri malzeme; ezilmeyecek, devrilmeyecek veya dmeleri veya arpmalar nlenecek ekilde yerletirilmi olacak ve elektrik kayna yaplan yerlerde, uygun paravana veya blmeler bulundurulacaktr.

Madde 519 - Parlayc veya patlayc maddeler tanm olan kaplara, zerinde kaynak veya oksijenle kesme ii yaplmadan nce, bunlar buharla veya dier bir usul ile temizlenecek, zararl veya tehlikeli gazlarn, kap iinde kalp kalmad kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme ileri yapld srece bu gazlardan biri, yava yava verilecektir.

Madde 520 - Gmlekli veya ift cidarl veya kapal kaplarda s veya kaynak ileri yaplmadan nce, bunlar iyice havalandrlacak ve kaynak ilerinin yapld srece hi bir ekilde oksijen verilmeyecektir.

Madde 521 - Korkuluklu platformlarla allmas imkan salanamayan ve 4 metreden fazla ykseklii bulunan binalarn d ksmlarnda, atlarnda ve benzeri yksek yerlerde, bakm veya onarm ileriyle her trl bina skme ve ykma ilerinde gerekli gvenlik tedbirleri alnacak ve alan iilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve balama ipleri gibi kiisel korunma aralar verilecek ve iiler bunlar kullanacaklardr.

deal Hukuk Brosu deal Hukuk ve Dnce Dernei www.hasansen.av.tr

Bu Site deal Hukuk Brosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tm Haklar deal Hukuk Brosu'na Aittir.