stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

3 Temmuz 2015 Cuma   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
Duyurular  
   

TBMM haftaya "mini torba" ile başlıyor

TBMM`de bu hafta, görüşmeleri yarım kalan çeşitli kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi ile yargının hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler görüşülecek.
(ANKA) - TBMM Anayasa Komisyonu ise, Anayasa Mahkemesi`nin yapısını değiştiren yasa tasarısının 71. Maddesini yeniden müzakere edecek.
TBMM Genel Kurulu, yasama faaliyetlerinde son iki hafta daha çalışacak, 12 Haziran genel seçimleri nedeniyle 7 Nisan`da tatile girecek. Genel Kurul gündemine alınan tasarı ve tekliflerin geçmesi için yoğun bir mesai harcayacak.

-MİNİ TORBA YASA TASARISI-

TBMM Genel Kurulu`nda, bu hafta ilk önce, görüşmeleri yarım kalan ve kamuoyunda "mini torba" olarak adlandırılan yasa teklifine devam edilecek.
Teklifle; Araştırma Geliştirme Faaliyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri, YÖK ve Özel Güvenlik Görevlilerine ilişkin kanunlarda değişiklik öngörülüyor.

-YARGI`NIN HIZLANDIRILMASI-

TBMM Genel Kurulu`nda, bu hafta ayrıca; mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla hazırlanan, "Yargının Hızlandırılması" hakkında çeşitli kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısı görüşülecek.
Tasarı; devlet hizmetlerinin ve adaletin hızlandırılmasını, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve yargılama faaliyetinde zaman ve emek kaybını önlemeyi amaçlıyor. Tasarıyla ayrıca; İcra ve İflas Kanununda yer alan disiplin ve tazyik hapislerine konu alacaklar için bir alt sınır öngörülmekte ve bu konuda icra mahkemelerince verilen kararlara karşı itiraz usulüne ilişkin hükümler de getiriliyor.
Tasarıyla mahkeme harçları yeniden düzenlenmekte ve özellikle ceza yargılaması kanun yoluna müracaatlarında harç alınması esası kabul edilerek yargılamayı uzatma amacına yönelik kanun yolu başvurularının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Düzenleme ile; ilgili kanunlarda değişiklik yapılarak, mirasçılık belgesi verilmesi ile terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi işlemlerinin mahkemelerin yanında noterler tarafından da yerine getirilebilmesine imkan sağlıyor. Öte yandan yüksek mahkemelerin ve bölge adliye mahkemelerinin kanun yolu incelemelerinde ilgili hakim ve savcıya verdikleri notun, o hâkim ve savcının terfisinde şart unsurlardan biri olarak ele alınması uygulamasından vazgeçilerek gereksiz temyizlerin önüne geçilmesi öngörülüyor.

-KOMİSYONLAR-

TBMM Adalet Komisyonu, 29 Mart Salı günü, Askeri Hakimler Kanunu`nda değişiklik öngören tasarının görüşmelerine başlayacak.
12 Eylül Referandumunda kabul edilen Anayasa değişikliği çerçevesinde hazırlanan "Uyum Yasa" tasarısı ile "Askeri Hakimler Kanunu`nda" değişiklik öngörülüyor.
Bu çerçevede; Tasarıyla; askeri mahkemelerin yetkilerinin yanı sıra kurulacağı yerleri de Milli Savunma Bakanlığı karara bağlıyor. Tasarıyla ayrıca, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi`ne üye seçilebilmek için "en az yarbay rütbesinde olma" şartı kaldırılıyor. Bunun yerine birinci sınıf olmak yeterli kılınıyor.

-71`İNCİ MADDEYE YENİDEN MÜZAKERE-

29 Mart Salı günü Anayasa Komisyonu`nda; Genel Kurul`dan komisyona geri çekilen Anayasa Mahkemesi`nin Kuruluşu ile Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı`nın 71`inci maddesi yeniden müzakere edilecek.
Yasa tasarısının, "Sağlık işleri ve tedavi" başlıklı 71`inci maddesi; Anayasa Mahkemesi üyelerinin sağlık giderleri, yollukları gibi düzenlemeleri içeriyor.
29 Mart Salı günü; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu`nda ise çeşitli kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi ele alınacak.

Haber X


Geldiğiniz sayfaya geri dönmek için tıklayın.
İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.